کاربران گرامی ، ما در حال تغییر نقشه راه هستیم و قصد داریم توکن زاگرس را همزمان با عرضه اولیه زاگرس ارائه دهیم. کاغذ سفید توکن تمام شد مراحل بعدی اعلام خواهد شد
Sign Up